Łabuz T. A., 2003, Human impact in the coastal dune environment of the big town-example of the Kołobrzeg. In: J. M. Waga, K. Kocel (eds.). Człowiek w środowisku przyrodniczym zapis działalności. PTG nr 3, Sosnowiec, s.119-124, (ISBN 83-918296-2-6).